നാളത്തെ (22/07/2022 ) കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ.

Spread the love

COVISHIELD 18+*

Kumily FHC
Nedumkandam THQH
Vandanmedu CHC
Alackode PHC
Kattappana THQH
Deviyarcolony PHC
Vannapuram Kudumbasree Hall
Devikulam CHC
Kp colony FHC
Karimannoor PHC
Kanjikuzhi CHC
Kodikulam PHC
Rajakkadu CHC
Elamdesham PHC
Upputhara CHC
Chithirapuram CHC
Udumbanchola FHC
Marayoor CHC
Konnathady FHC
Chakkupallam PHC
Vattavada FHC
Vellathooval PHC
Vazhathope PHC
Senapathi PHC
Kanchiyar PHC
Chinnakanal PHC
Poochapra PHC
Thattakuzha PHC
Kudayathoor PHC
Vazhavara UPHC
Kamakshy FHC
Ayyappancovil PHC
Mariyapuram PHC
Chempakappara PHC
Karunapuram PHC
Karimkunnam PHC
Purapuzha CHC
Vathikudy CHC
Idukki Medical college

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!