അടിമാലിക്കു സമീപം അജ്ഞാത മൃതദേഹം

Spread the love

ജോൺസൺ സാമുവൽ

അടിമാലിക്ക് സമീപം പനംകുട്ടിയിൽ 60 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

കരിമണൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റിലെ പനം കൂട്ടി ചെക്ക്പോസ്റ്റിന് സമീപം റോഡിൻറെ വശത്തെ ഓടയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ഓട്ടോക്കാർ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൃതശരീരത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും മദ്യക്കുപ്പിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!