17/08/2022

അടിമാലി എട്ടു മുറിയില്‍ ബസ് ബൈക്കിലിടിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രികന് ഗുരുതരം. ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരം.

1 min read

അടിമാലി എട്ടു മുറിയില്‍ ബസ് ബൈക്കിലിടിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രികന് ഗുരുതരം. ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരം.തെരുവു നായ റോഡിനു കുറുകെ ചാടിയതാണ് അപകട കാരണം

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!