വിദ്യാർത്ഥിയെ കാൺമാണില്ല

Spread the love


ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന മലപ്പുറം താനൂർ  ഓലപീടിക പരിയാപുരം സ്വദേശി ചാത്തേരി മുസ്തഫ  എന്നവരുടെ മകൻ ജാസിർ  (17).വയസ്സ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ ഇന്ന് (20/11/2023) 7മണി മുതൽ കാൺമാണില്ല. കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ  അല്ലങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക 9048930727

സുലൈമാൻ ചാത്തേരി: 9048930727

Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!