തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴി തുറമുഖത്ത് വീണ്ടും അപകടം: വള്ളം മറിഞ്ഞ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു. മൂന്ന് പേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു

Spread the love


 തിരുവനന്തപുരം : മുതലപ്പൊഴി തുറമുഖ അഴിമുഖത്ത് വള്ളം മറിഞ്ഞ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചു തെങ്ങ് സ്വദേശി വിക്ടറാണ് (50)ആണ് മരിച്ചത്. മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരവേ അഴിമുഖത്തുണ്ടായ ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ട് വള്ളം തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു.

 വിക്ടറിനൊപ്പം വള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു തൊഴിലാളികൾ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു.

 ഫ്രാൻസിസ്, സുരേഷ്, യേശുദാസ് എന്നിവരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി ജോബോയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ചിന്തധിര എന്ന വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത്  Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!