ദേശീയ പതാക ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത്

Spread the love

ദേശീയപതാക ഒട്ടിച്ചുവെച്ച് ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത്

ആ സാദി ക അമ്യത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 13 മുതൽ 15 വരെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തണം എന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൻറെ ഷട്ടറിൽ ദേശീയപതാക ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് കൊടിമരത്തിൽ പതാകയുയർത്തി ഇല്ല ഇതിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് . ഇത് ചെയ്തവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടു

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: