ഇടുക്കിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികൾക്കിടയിൽ യുവതിയെ പൊലീസ് നായ കടിച്ചു

Spread the love

സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ യുവതിയെ പൊലീസ് നായ കടിച്ചുഇടുക്കിയിൽ ജില്ലാതല സ്വാതന്ത്ര്യ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ യുവതിയെ പൊലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ നായ കടിച്ചു. വാഴത്തോപ്പ് വടക്കേടത്ത് ഷാൻറി ടൈറ്റസിനാണ് കടിയേറ്റത്.

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ അവസാന പരിപാടിയായി ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ പ്രത്യേക ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷോയ്ക്കിടെ അസ്വസ്ഥനായ നായകളിലൊന്നിനെ പരിശീലകർ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി. പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുന്നതിനിടെ നായ യുവതിയുടെ കൈയിൽ കടിക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിയെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം വിട്ടയച്ചു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: