കുളത്തിൽ വീണ കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു; പന്നിക്ക് നാൽപ്പത് കിലോയിലധികം തൂക്കം

Spread the love


ഇന്ന് രാവിലെ കുളത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വല പൊട്ടി കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ട ഗിരീഷ് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് കുളത്തിൽ കാട്ടുപന്നി വീണതായി കണ്ടെത്തിയത്.

 Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: