ലോട്ടറിയടിക്കേണ്ട; ആദ്യ മാസത്തിൽ 11.40 ലക്ഷം നേടാം; ഇത് കെഎസ്എഫ്ഇയുടെ ബമ്പർ ചിട്ടി

Spread the love


ചിട്ടി വിശദാംശം

15,000 രൂപ പരമാവധി മാസ അടവ് വരുന്ന 80 മാസം കാലയളവുള്ള 12 ലക്ഷത്തിന്റെ മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടിയാണിത്. 80 മാസ കാലാവധിയുള്ള ചിട്ടിയായതിനാൽ 35 ശതമാനമാണ് ചിട്ടിയുടെ പരമാവധി ലേല കിഴിവ്. മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടിയിൽ 60 മാസം വരെ 30 ശതമാനവും കിഴിവിലും 100 മാസത്തിന മുകളിൽ 40 ശതമാനവുമാണ് ചിട്ടിയുടെ പരമാവധി ലേല കിഴിവ്.

പരമാവധി ലേല കിഴിവിൽ ചിട്ടി പോകുന്ന മാസങ്ങളിൽ മാസ അടവ് 11625 രൂപയാണ്. ഇതിനാൽ 11,625 രൂപയ്ക്കും 15,000 രൂപയ്ക്കും ഇടയിൽ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരാൾക്കാണ് ചിട്ടിയിൽ ചേരാൻ സാധിക്കുക. 

Also Read: അടുത്ത മാസത്തെ ചിട്ടി പണം സ്വന്തമാക്കാം; ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കും മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കൂ

ലാഭ വിഹിതം

മാസത്തിൽ 4 പേർക്കാണ് ചിട്ടി ലഭിക്കുക. ഒരാൾക്ക് മുഴുവൻ തുകയും 3 പേർക്ക് ലേലത്തിലൂടെയും ചിട്ടി ലഭിക്കും. പരമാവധി ലേല കിഴിവായ 35 ശതമാനത്തിൽ ചിട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ എത്ര ലാഭ വിഹിതം ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. 4.20 രൂപ കുറവിലാണ് ചിട്ടി ലേലം പോകുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് 60,000 രൂപ ഫോർമാൻസ് കമ്മീഷൻ കിഴിച്ചാൽ 3.60 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും.

മൂന്ന് ഡിവിഷനിൽ നിന്നും ഇതേ തുക ലഭിക്കുമ്പോൾ 10.80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിട്ടിയിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആകെ ലാഭ വിഹിതം. ഇത് 320 ചിട്ടി അം​ഗങ്ങളിലേക്ക് വീതിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് മാസത്തിൽ 3375 രൂപ ലഭിക്കും. ഈ ചിട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ കാലാവധിയിലെത്തുമ്പോൾ 1.20 ലക്ഷത്തിനും 1.30 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള ലേല കിഴിവ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

നറുക്ക് ലഭിച്ചാൽ

നറുക്ക് ലഭിക്കുന്നൊരാൾക്ക് ലേല കിഴിവുകളില്ലാതെ ചിട്ടി ലഭിക്കും. ഇവരിൽ നിന്ന് ഫോർമാൻസ് കമ്മീഷൻ മാത്രമാണ് കിഴിക്കുന്നത്. മാസത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് വീതം ചിട്ടി കാലയളവിൽ 80 പേർക്ക് മുഴുവൻ തുകയും ലഭിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ മാസത്തിൽ 11.40 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിട്ടിയിൽ നിന്ന് നറുക്ക് ലഭിച്ചവർക്ക് ലഭിക്കുക. ഈ തുക പിൻവലിക്കാതെ സ്ഥിര നിക്ഷേപമിട്ടാൽ ചിട്ടിയേക്കാൾ വലിയ ആദായം ലഭിക്കും. 

Also Read: കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് 5 ലക്ഷം നേടാന്‍ ഹ്രസ്വകാല മള്‍ട്ടി ഡിവിഷന്‍ ചിട്ടി; കീശയ്‌ക്കൊത്ത മാസ അടവ്

ലേലം വിളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

ചിട്ടയിൽ നിന്ന് പണം ലഭിക്കുന്നത് ലേലത്തിലൂടെയും നറുക്കിലൂടെയുമാണ്. 35 ശതമാനമാണ് ഇവിടെ പരമാവധി ലേല കിഴിവ്. അത്യാവശ്യക്കാർ മാത്രെമെ ഈ തുകയിൽ ലേലം വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ദീർഘകാല മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടികളിൽ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ പരമാവധി ലേല കിഴിവിൽ നറുക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇതിന് പകരം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കാത്തിരുന്നാൽ ലേലം വിളി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഇളവിൽ ചിട്ടി സ്വന്തമാക്കാം. പ്രോക്സി നൽകിയാലും വേ​ഗത്തിൽ ചിട്ടി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. 

Also Read: ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പരി​​ഗണിക്കാതെ നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയാൽ പണി കിട്ടും; അഞ്ചും ചേർന്നാൽ ലാഭം ഉറപ്പ്

ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ

വിളിച്ചെടുത്ത ചിട്ടിയുടെ മേൽ ബാധ്യതയ്ക്കാണ് ജാമ്യം നൽകേണ്ടത്. ഭൂമി, സാലറി സർട്ടഫിക്കറ്റ്, സ്വർണ്ണം, വിളിക്കാത്ത ചിട്ടി പാസ് ബുക്ക്, എൽഐസി പോളിസി, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ രസീത്, ബാങ്ക് ​ഗ്യാരണ്ടി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ജാമ്യങ്ങൾ. ചിട്ടിയിൽ ആവശ്യമായ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളെ പറ്റി ധാരണയിലെത്തിയ ശേഷം മാത്രം ചിട്ടി ചേരുന്നതാണ് അനുയോജ്യം.Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!