അലെർട് ബട്ടണുകൾ, ചാർജിങ് പോയിന്റ്, സിസിടിവി: കൊച്ചിയില്‍ വരുന്നു സ്മാർട്ട് ബസ് ഷെല്‍ട്ടറുകള്‍

Spread the love
എറണാകുളം: കൊച്ചി നഗരത്തിന് പുത്തന്‍ അനുഭവങ്ങളുമായി സ്മാർട്ട് ബസ് ഷെല്‍ട്ടറുകള്‍. നഗരത്തിലെ സ്മാർട്ട് റോഡുകളിലാണ് സ്മാർട്ട് ബസ് ഷെൽട്ടറുകളും വരുന്നത്. കൊച്ചിൻ സ്മാർട്ട് മിഷൻ ലിമിറ്റഡിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല. മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് തന്നെയാവും നിർമ്മാണ കമ്പനിക്കാണ് പരിപാലന ചുമതല. ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന നിലക്ക് എബ്രഹാം മടമാക്കൽ റോഡിൽ രണ്ടു ബസ് ഷെൽട്ടറുകളാണ് 20 ലക്ഷം രൂപSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: