സ്വന്തം പണം കീശയിൽ തന്നെ; നികുതിയിളവ് നേടാൻ അറിയാം 5 വഴികൾ

Spread the loveഎല്ലാ നികുതിദായകരും വര്‍ഷത്തില്‍ ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ അവസാനത്തില്‍ നികുതിയിളവിനായി പലയിടത്തും നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള വെപ്രാളങ്ങത്തിലാകും. തിരിക്കിട്ടുള്ള ഈ നീക്കങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗുണം ചെയ്യില്ല. മുഴുവൻ നികുതിയളവുകളും നേടാനുള്ള സാവകാശം സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനങ്ങളിൽ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഇതിനാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നികുതിയിളവുകളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി മനസിലാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതാണ് ഉചിതം. ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: