സ്വര്‍ണത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐ എന്ന വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം; സോവറിന്‍ ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങാം

Spread the loveവീട്ടിൽ സ്വർണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ആശങ്കയാണ്. ഇതിന് പകരം ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അതിന് ചാർജ് നൽകണം. സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള പണികൂലിയെന്ന അധിക ചെലവും വില്കുമ്പോൾ കിഴിക്കുന്ന മറ്റു ചാർജുകളും വേറെ. സ്വർണം മികച്ച നിക്ഷേപ മാർ​ഗമാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ​രി​ഗണിക്കുന്നൊരാൾക്ക് സ്വർണം വാങ്ങി വെയ്ക്കാൻ മടിക്കും. ഇത്തരക്കാർക്ക് ഡിജിറ്റലായി സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താം. കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ പൂർണ സുരക്ഷയിൽ റിസർവ്Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: