റാലി മിസ് ആയോ? 50% നേട്ടം നല്‍കിയേക്കാവുന്ന 11 മിഡ് കാപ് ഓഹരികള്‍; നോക്കുന്നോ?

Spread the love


എന്തുകൊണ്ട് മിഡ് കാപ് ?

പ്രധാനമായും മികച്ച സാമ്പത്തിക നിലവാരവും ദീര്‍ഘ കാലാടിസ്ഥാനത്തിലുളള വളര്‍ച്ചാ സാധ്യതകളും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് മിഡ് കാപ് കമ്പനികളിലാണ്. ഇതിലൂടെ ദീര്‍ഘ കാലയളവില്‍ ശരാശരിയിലും കൂടുതല്‍ ആദായം ലഭിക്കാന്‍ ഇടയാകും. അതായത്, മിഡ് കാപ് കമ്പനിയുടെ ശരാശരിയിലും മികച്ച സാമ്പത്തികാടിത്തറ നല്‍കുന്ന സുരക്ഷിതത്തവും ചെറിയ കമ്പനിയായതു കൊണ്ടുള്ള മികച്ച വളര്‍ച്ചാ നിരക്കുകളും നിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്നും കൂടുതല്‍ ആദായം ലഭിക്കനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കും.

അതായത് സുരക്ഷിതത്തവും വളര്‍ച്ചയും ഒത്തുചേരുന്നതിലൂടെ നിക്ഷേപത്തിനുളള സ്ഥിരത മിഡ് കാപ് വിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് സാരം.

>> പിഎന്‍സി ഇന്‍ഫ്രാടെക്-

>> പിഎന്‍സി ഇന്‍ഫ്രാടെക്- ഓഹരിയില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി നേട്ടം 50.2 ശതമാനമാണ്. 16 വിപണി വിദഗ്ധര്‍ ഈ ഓഹരിയില്‍ ‘സ്ട്രോങ് ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

>> ജിഎസ്പിഎല്‍- ഓഹരിക്ക് നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യവിലയുടെ ശരാശരി നിലവാരം നിലവിലെ വിപണി വിലയേക്കാള്‍ 34.3 ശതമാനം ഉയരെയാണ്. 20 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകള്‍ ഈ ഓഹരിക്ക് ‘ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കി.

Also Read: നല്ല നാളെയ്ക്കായി ഇന്നു കരുതണം! കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷത്തിനിടെ രത്തന്‍ ടാറ്റ നിക്ഷേപിച്ച 6 കമ്പനികള്‍

>> മണപ്പുറം ഫൈനാന്‍സ്-

>> മണപ്പുറം ഫൈനാന്‍സ്- ഓഹരിയില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി നേട്ടം 34.1 ശതമാനമാണ്. 15 വിപണി വിദഗ്ധര്‍ ഈ ഓഹരിയില്‍ ‘സ്ട്രോങ് ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

>> ബിര്‍ളാ കോര്‍പ്- ഓഹരിക്ക് നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യവിലയുടെ ശരാശരി നിലവാരം, നിലവിലെ വിപണി വിലയേക്കാള്‍ 33.3 ശതമാനം മുകളിലാണ്. 15 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകള്‍ ഈ ഓഹരിക്ക് ‘ സ്‌ട്രോങ് ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കി.

>> ഓയില്‍ ഇന്ത്യ-

>> ഓയില്‍ ഇന്ത്യ- ഓഹരിയില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി നേട്ടം 31.8 ശതമാനമാണ്. 16 വിപണി വിദഗ്ധര്‍ ഈ ഓഹരിയില്‍ ‘ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

>> സിഇഎസ്‌സി ലിമിറ്റഡ്- ഓഹരിക്ക് നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യവിലയുടെ ശരാശരി നിലവാരം, നിലവിലെ വിപണി വിലയേക്കാള്‍ 30.3 ശതമാനം മുകളിലാണ്. 14 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകള്‍ ഈ ഓഹരിക്ക് ‘സ്‌ട്രോങ് ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കി.

>> ഗ്ലെന്‍മാര്‍ക്ക് ഫാര്‍മ-

>> ഗ്ലെന്‍മാര്‍ക്ക് ഫാര്‍മ- ഓഹരിയില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി നേട്ടം 29.9 ശതമാനമാണ്. 18 വിപണി വിദഗ്ധര്‍ ഈ ഓഹരിയില്‍ ‘ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

>> ജെകെ ലക്ഷ്മി സിമന്റ്- ഓഹരിക്ക് നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യവിലയുടെ ശരാശരി നിലവാരം, നിലവിലെ വിപണി വിലയേക്കാള്‍ 27.8 ശതമാനം മുകളിലാണ്. 18 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകള്‍ ഈ ഓഹരിക്ക് ‘ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കി.

Also Read: ജുന്‍ജുന്‍വാലയുടെ അവസാന നിക്ഷേപം? ഈ പെന്നി ഓഹരിയില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 50% കുതിപ്പ്

>> ഫിനോലെക്സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്-

>> ഫിനോലെക്സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്- ഓഹരിയില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി നേട്ടം 27.1 ശതമാനമാണ്. 11 വിപണി വിദഗ്ധര്‍ ഈ ഓഹരിയില്‍ ‘ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

>> പ്രസ്റ്റീജ് എസ്റ്റേറ്റ്- ഓഹരിക്ക് നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യവിലയുടെ ശരാശരി നിലവാരം, നിലവിലെ വിപണി വിലയേക്കാള്‍ 26.9 ശതമാനം മുകളിലാണ്. 18 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകള്‍ ഈ ഓഹരിക്ക് ‘സ്‌ട്രോങ് ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കി.

>> കല്‍പതാരു പവര്‍- ഓഹരിയില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി നേട്ടം 25.7 ശതമാനമാണ്. 14 വിപണി വിദഗ്ധര്‍ ഈ ഓഹരിയില്‍ ‘ബൈ’ റേറ്റിങ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

അറിയിപ്പ്

അറിയിപ്പ്

മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനം ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും പഠനാവശ്യത്തിനായി നല്‍കുന്നതുമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കും മുന്‍പ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്റെ നിര്‍ദേശം തേടാം. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നഷ്ട സാധ്യതകള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്. സ്വന്തം റിസ്‌കില്‍ മാത്രം നിക്ഷേപ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക. ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്ന ലാഭ നഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രേനിയം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജീസും ലേഖകനും ഉത്തരവാദികളല്ല.Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: