വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുമോ; പേടി വേണ്ട, ബാങ്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും!

Spread the loveവീട്, വാഹനം എന്നീ സ്വപ്‌നങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് വായ്പകള്‍. പലരും വായ്പകളെ ഭീകരമായ രീതിയിലാണ് സമീപിക്കുന്നത്. കഴിയുന്നതും വായ്പയെടുക്കാതെ ജീവിക്കുക എന്ന ശൈലിയിലേക്ക് മാറുന്നവരുമുണ്ട്. തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാല്‍ ഉടനെ ബാങ്ക് തങ്ങളുടെ ആസ്തി ജപ്തി ചെയ്യുകയൊന്നുമില്ല. ഇതിന് രാജ്യത്ത് നിയമപരമായ പല നടപടി ക്രമങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം വായ്പ മുടങ്ങുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ബാങ്കിന്റെ ഭാ​ഗത്തുSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: