അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന;നിരവധി രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു

Spread the love

അടിമാലി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വിജിലൻസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി.

അടിമാലി സ്വദേശിയായ വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ അലി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം.

2018 കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമാലി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ നിയമനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവിധ രേഖകൾ വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധിച്ചു.

നിരവധി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ ബില്ലുകൾ ഒരു ദിവസം ചേർന്ന പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം മാറിയതായി വിജിലൻസ് സംഘം കണ്ടെത്തി. പഞ്ചായത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നൽകുകയും ക്രമക്കേട് നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് അലിയുടെ പരാതി.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: