നിര്യാതയായി

Spread the love

മേരി ചാക്കോ (84 ) കൂനംപാറയിൽ വീട്. കീരിത്തോട്. Po.

ഇന്ന് രാവിലെ 5.30 ന് നിര്യാതയായി. സംസ്ക്കാരം നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് കീരിത്തോട് നിത്യസഹായ മാതാ ചർച്ച് കുടുംബക്കല്ലറയിൽ.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: