താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നാരങ്ങയുമായി വന്ന ലോറി ജുമാ മസ്ജിദിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു

Spread the love


കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരരി ചുരത്തിൽ ലോറി പള്ളിക്ക് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. ചുരം റോഡിൽ ചിപ്പിലിത്തോട് ജുമാ മസ്ജിദിന് മുകളിലേക്ക് ആണ് ലോറി മറിഞ്ഞത്.Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!