പണം പെരുകാൻ റിസർവ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടെടുകാം; നിക്ഷേപത്തിന് സുരക്ഷിതത്വവും ആദായവും ഉറപ്പ്

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
RBI Direct Gilt Account Is Popular Among Retail Investor Who Look To Invest In G-Securities; Details | സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ആർബിഐ റീട്ടെയില്‍ ഡയറക്ട് ഗില്‍ട്ട് അക്കൗണ്ടിന് സ്വീകാര്യതയുണ്ട് – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!