പണം പെരുകാൻ റിസർവ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടെടുകാം; നിക്ഷേപത്തിന് സുരക്ഷിതത്വവും ആദായവും ഉറപ്പ്

Spread the love


RBI Direct Gilt Account Is Popular Among Retail Investor Who Look To Invest In G-Securities; Details | സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ആർബിഐ റീട്ടെയില്‍ ഡയറക്ട് ഗില്‍ട്ട് അക്കൗണ്ടിന് സ്വീകാര്യതയുണ്ട് – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!