നോട്ട് നിരോധിക്കുമോ? ആര്‍ബിഐ തിടുക്കത്തില്‍ ഡിജിറ്റൽ രൂപ പുറത്തിറക്കുന്നത് എന്തിന്?

Spread the love


Know The 10 Facts About RBI Proposed Digital Rupee Should Indian Currency Ban Again | നോട്ട് നിരോധിക്കുമോ? റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കുന്ന ഇ-രൂപയുടെ 10 സവിശേഷതകള്‍ അറിയാം – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!