മഞ്ചേരി: വാഹനാപകടം ബൈക്കും ദോസ്ത്തും ഓട്ടോയും കൂട്ടി ഇടിച്ചു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു

Spread the love


 

മലപ്പുറം മഞ്ചേരി ചെട്ടിയങ്ങാടി ഇന്ന് രാത്രി നടന്ന അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു.

 മഞ്ചേരി ഹാഫ്കിടങ്ങഴിയിൽ വല്ലഞ്ചിറ നൂറുദ്ദീൻ 20 വയസ്സ് എന്ന യുവാവ് ആണ് മരണപ്പെട്ടത് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ   കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു  

Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!