വാണിയംപാറയിൽ കാർ ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു.

Spread the love


തൃശ്ശൂർ   പട്ടിക്കാട്. ദേശീയപാത വാണിയംപാറയിൽ

കാർ ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു.

എളനാട് കുന്നുംപുറം പ്രളയക്കാട്ട് ജോയ് (62)

ആണ് മരിച്ചത്. രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ

ആയിരുന്നു അപകടം. ദേശീയപാത മുറിച്ച്

കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പാലക്കാട്

ഭാഗത്തുനിന്ന് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക്

പോവുകയായിരുന്ന കാർ സ്കൂട്ടറിൽ

ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം

നഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂട്ടർ ദേശീയപാതയിലൂടെ 100

മീറ്റർ മുന്നിൽ ചെന്നാണ് വീണത്.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാറിന് പുറകിൽ

മറ്റൊരു കാറും വന്ന് ഇടിച്ചു. ഇടിയുടെ

ആഘാതത്തിൽ

സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും തെറിച്ചു

വീണ ജോയിയെ തൃശ്ശൂർ ജില്ല

ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം

സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7

എമർജൻസി ആംബുലൻസ് സർവീസ് പട്ടിക്കാട് 8289876298

Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!