ചികിൽസാ സഹായം നൽകി

Spread the love


അടിമാലി ഇരുന്നൂറേക്കർ സ്വദേശി ബിജുവിജയൻ്റെ കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും തുടർ ചികിത്സകൾക്കുമായി അടിമാലി എക്സൈസ് റെയിഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം ചികിത്സാ സഹായ നിധി കൺവീനർ കമറുദ്ദീൻ, ചെയർമാൻ രാജു ,വേലപ്പൻ എന്നിവർ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ കുഞ്ഞുമോനിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!