കേരള പോലീസിന്റെ ഒഫിഷൽ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ വ്യാജ വാർത്ത പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം: നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

Spread the love

സൈറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ദേശീയ പാതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ ഭീതിയിലായി. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വരാനുള്ള നിരവധി പേർ ദേശീയ പാതയിൽ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടോ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. യാത്ര ഒഴിവാക്കി.
പൊതു ജന സുരക്ഷയും മുൻ കരുതലും സ്വീകരിക്കുന്ന കേരളാ പോലിസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ വാർത്ത വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!