അടിമാലിയില്‍ തിരിമറി കണ്ടെത്തിയത് പ്രകോപനമായി: ജീവനക്കാരും പ്രസിഡന്റും രണ്ടു തട്ടില്‍; പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പ്രതിസന്ധിയില്‍

താല്‍കാലിക ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന ആവശ്യം കടുപ്പിച്ച് പ്രസിഡന്റ് യുഡിഎഫ് അടിയന്തിര യോഗം ചേര്‍ന്നു: ഇന്ന് പഞ്ചായത്തില്‍ അടിയന്തര കമ്മിറ്റി അടിമാലി പഞ്ചായത്ത്…

error: Content is protected !!