കിടപ്പുമുറിയിൽ കയറിയ രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടി

വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ രാജവെമ്പാലയെ വനപാലകർ ചേർന്ന് പിടികൂടി. അടിമാലി കുരിശുപാറ കോട്ടപാറ ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കിടപ്പുമുറിയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടത്.…

error: Content is protected !!