അടിമാലി പഞ്ചായത്ത് ഭൂമി കൈമാറ്റ വിവാദം; തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വിഭാഗം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂമി മുന്‍ മന്ത്രിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് കൈമാറാനുള്ള നീക്കം വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ്…

error: Content is protected !!