കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിലും വിപ്ലവ വീര്യം ചോരാതെ അടിമാലിയുടെ മണ്ണില്‍ സിപിഐ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് ആവേശകരമായ തുടക്കം

കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിലും വിപ്ലവ വീര്യം ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി സി.പി.ഐ. ജില്ലാ സമ്മേളനം തുടങ്ങി. ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നെത്തിയ ജാഥകൾ…

error: Content is protected !!