സുരക്ഷ പ്രശ്‌നം:ഇറ്റലിയില്‍ ചാറ്റ് ജിപിടി നിരോധിച്ചു

 റോം>  ഇറ്റലിയില്‍ ചാറ്റ് ജിപിടി ചാറ്റ്‌ബോട്ട് നിരോധിച്ചു. സ്വകാര്യത സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാലാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി നിരോധിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.ചാറ്റ് ജിപിടി…

ചാറ്റ് ജിപിടി : അജ്ഞതയും അധികാരവും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും

‘ചാറ്റ് ജിപിടി’യോളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിവരാധിഷ്ഠിത സാങ്കേതികവിദ്യ അടുത്തകാലത്തൊന്നും വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. അതേക്കുറിച്ചുള്ള ആവേശത്തിന്റെ പാരമ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും അത്…

error: Content is protected !!