‘പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി 102-ൽ വിളിച്ചറിയിച്ചാൽ അറസ്റ്റുചെയ്യാം’; ചെങ്ങന്നൂരിൽ വീട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടന്ന് പരാതിപ്പെട്ടയാളോട് പൊലീസ്

ആലപ്പുഴ: വീടാക്രമിച്ചെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടയാളോട് 102ൽ വിളിച്ചറിയിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസിന്റെ മറുപടി. രാത്രിയില്‍ ആളില്ലാത്ത വീട്ടിൽക്കയറി ഉപകരണങ്ങള്‍ അടിച്ചുതകർത്തതായിരുന്നു പരാതി. ചെങ്ങന്നൂർ…

error: Content is protected !!