സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ സലിം കുമാറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ആറാമത്തെ ജില്ല സെക്രട്ടറിയായി കെ സലിംകുമാർ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ സലിം…

സി.പി.ഐ. ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനം 26 മുതല്‍ 29വരെ അടിമാലിയില്‍

സി.പി.ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനം 26 മുതല്‍ 29 വരെ അടിമാലിയില്‍ നടക്കുമെന്ന്‌ പാര്‍ട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. ശിവരാമന്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍…

error: Content is protected !!