ദേശാഭിമാനി ഇടുക്കി ഏരിയ സെമിനാർ

ദേശാഭിമാനി 80-ാം വാർഷികവും മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവുംവിഷയത്തെഅടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഇടുക്കി എരിയസെമിനാര്‍ സി.പി.ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗം കെ കെ ജയചന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു…

error: Content is protected !!