പാറക്കെട്ടില്‍ ആരോ കുടുങ്ങിയെന്ന് സന്ദേശം, വട്ടം ചുറ്റിച്ചത് മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍, ഒടുവില്‍ ട്വിസ്റ്റ് !

കഞ്ഞിക്കുഴി എസ്എച്ച്ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ സംഘം പാല്‍ക്കുളം മേടിന്റെ താഴ്‌വാരത്തുള്ള ആല്‍പാറയില്‍ എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ മലയ്ക്കു മുകളില്‍ കൊടിയോടു സാദൃശ്യമുള്ള എന്തോ…

error: Content is protected !!