മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരുന്നതിനിടെ കടലിൽ വീണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു

വള്ളത്തില്‍ നിന്നും കടലിലേക്ക് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. Source link

error: Content is protected !!