രൂപം മാറ്റിയ ബൈക്കുകളിൽ അമിതവേഗവും അഭ്യാസവും; അ‍ഞ്ചു ബൈക്കുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് പിഴ ചുമത്തി

കൊല്ലം: രൂപം മാറ്റിയ ബൈക്കുകളിൽ അമിതവേഗവും അഭ്യാസവും നടത്തിയവരുടെ ബൈക്കുകൾ പിടിച്ചടുത്ത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്. ചവറ പൊലീസും കരുനാഗപ്പള്ളി സബ്…

error: Content is protected !!