കളമശേരിയിൽ 500 കിലോ അഴുകിയ കോഴിയിറച്ചി പിടിച്ചു

കളമശേരി> ഹോട്ടലുകളിൽ ഷവർമ്മയും മറ്റും തയ്യാറാക്കി നൽകാനായി വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച 500 കിലോയോളം അഴുകിയ കോഴിയിറച്ചി നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം…

error: Content is protected !!