മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ; കോട്ടയത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികൾ അരുവിയിൽ കുടുങ്ങി

സത്യത്തിന്റെ നിർഭയശബ്ദവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ പടവാളുമായ ദേശാഭിമാനി സിപിഐ എമ്മിന്റെ മലയാള മുഖപത്രമാണ്. 9 അച്ചടിപ്പതിപ്പുകളുള്ള ദേശാഭിമാനി ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അനുമതി പ്രകാരം…

error: Content is protected !!