കൃത്രിമ കാലിൽ ഇനി നടക്കാം; അഞ്ചു വയസുകാരന് തുണയായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്

തൃശൂർ> അപകടത്തിൽ  വലതുകാൽ മുട്ടിന് മീതെവച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ചു വയസുകാരന് കൃത്രിമ കാലിലൂടെ ഇനി നടക്കാം.  യും നടക്കാം. തൃശൂർ സർക്കാർ…

error: Content is protected !!