സഞ്ചാരികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് കേരള ബ്ലോഗ് എക്‌സ്പ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം: മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

തിരുവനന്തപുരം > കേരള ബ്ലോഗ് എക്‌സ്പ്രസ് (കെ.ബി.ഇ) ഒരു ബ്ലോഗിങ് യാത്ര മാത്രമല്ലെന്നും കേരളത്തിൻറെ സമ്പന്നമായ ടൂറിസം ആകർഷണങ്ങളിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികളെ…

error: Content is protected !!