ജീവനക്കാരുടെ മിന്നല്‍ പണിമുടക്ക്; പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ നിരാശരായി

സജ്ജയ കുമാർ തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന സ്ഥലമായ കന്യാകുമാരി പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തില്‍ ജീവനക്കാരുടെ മിന്നല്‍ പണിമുടക്ക്. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള…

error: Content is protected !!