പൈലറ്റ് വരാൻ വൈകി: എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം വൈകിയത് 8 മണിക്കൂർ

ന്യൂ‍ഡൽഹി> പൈലറ്റ് വരാൻ വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് ന്യൂഡൽഹി – തിരുവനന്തപുരം എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം എട്ട് മണിക്കൂർ വൈകി.  രാത്രി 9.45…

error: Content is protected !!