കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്: നെടുമ്പാശേരിയിൽനിന്ന് നാലു വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

കൊച്ചി > കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് നെടുമ്പാശേരിയിലിറങ്ങാനാവാതെ വിമാനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. നാല് വിമാനങ്ങളാണ് തിരിച്ചുവിട്ടത്. എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഷാർജയിൽ നിന്നുള്ള…

error: Content is protected !!