പൊറോട്ടയും സാമ്പാറും വാങ്ങി, പുഴുവും ചത്ത പാറ്റയും, ഹോട്ടല്‍ പൂട്ടിച്ചു

കട്ടപ്പന: പാഴ്‌സലായി വാങ്ങിയ പൊറോട്ടയിലും സാമ്പാറിലും പുഴുവിനെയും ചത്ത പാറ്റയെയും കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന്, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഹോട്ടല്‍…

error: Content is protected !!