ഷേർളി ജോസഫ് രാജിവച്ചു; ഇന്ന് രാവിലെയാണ് രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്.

ബിജു വൈശ്യൻ ഇടുക്കി കാമാക്ഷി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർളി ജോസഫ് രാജിവച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്.വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജിയെന്ന് ഷേർളി…

error: Content is protected !!