തൊടുപുഴ കുടയത്തൂരിൽ ഉരുൾ പൊട്ടൽ, ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു,നാലുപേർ മണ്ണിനടയിൽ

ഇടുക്കി : തൊടുപുഴ കുടയത്തൂരിൽ ഉരുൾ പൊട്ടൽ . ഒരു വീട് തകർന്നു . ചിറ്റടിച്ചാലിൽ സോമന്‍റെ വീടാണ് തകർന്നത്. സോമൻ, അമ്മ…

error: Content is protected !!