*ഉണക്ക കഞ്ചാവുമായി അടിമാലിയിൽ അറസ്റ്റിൽ*

*ഉണക്ക കഞ്ചാവുമായി  അടിമാലിയിൽ അറസ്റ്റിൽ* അടിമാലി നർകോട്ടിക് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌ക്വാഡ് സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഷൈബു പി.ഇ യും പാർട്ടിയും കൂടി   NDPS…

error: Content is protected !!