ഗുരുദേവനുമായി സാദൃശ്യമില്ല; കൊല്ലം സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിലെ വിവാദ ഗുരുപ്രതിമ നീക്കം ചെയ്തു

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആശ്രാമത്തെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ…

error: Content is protected !!