കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയിൽ എസ്എഫ്ഐക്ക് എതിരില്ലാത്ത വിജയം

കാലടി> കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും എസ്‌എഫ്ഐ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചു. പന്മന പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിലെ മലയാള…

PhD research is fallible despite vigil— Chintha’s bloopers a case in point

Thiruvananthapuram: The PhD dissertation of Kerala State Youth Commission Chairperson Chintha Jerome has become a subject…

ഗവർണറുടെ നിലപാട്‌: സംസ്‌‌കൃത സർവകലാശാലാ കവാടത്തിൽ പ്രതിഷേധം

കാലടി> സർവകലാശാലകളെ തകർക്കാൻ ചാൻസലർ നടത്തുന്ന നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ സംസ്കൃത സർവകലാശാലാ കവാടത്തിൽ അധ്യാപക– അനധ്യാപക സംഘടനകൾ പന്തൽകെട്ടി പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു.…

error: Content is protected !!