70 വർഷത്തെ ചരിത്രം തിരുത്തി; പ്രൊവിഡൻസ്‌ വിമൻസ്‌ കോളേജിലെ ഒരേയൊരു ആൺതരി

കോഴിക്കോട് > പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽപഠിക്കാനെത്തിയ പൃഥ്വിരാജിനെ ഓർമയില്ലേ. ‘ചോക്ലേറ്റി’ലെ കഥാനായകനെപ്പോലെയാണ് ശ്രീക്കുട്ടൻ. പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജിന്റെ 70 വർഷ…

error: Content is protected !!