ശ്രീനിവാസന്‍ ജെയ്ന്‍ എന്‍ഡിടിവിയില്‍ നിന്നും രാജിവെച്ചു

ന്യൂഡല്ഹി> മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് ശ്രീനിവാസന് ജെയ്ന് എന്ഡിടിവിയില് നിന്നും രാജിവെച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം രാജിക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചാനല് ഏറ്റെടുത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനായ…

error: Content is protected !!