‘ഇതൊന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ മാനനഷ്ടകേസ് കൊടുക്കൂ’; ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെതിരെ സ്വപ്ന– News18 Malayalam

മലപ്പുറത്ത് ടാറിൽ വീണ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ രക്ഷിച്ചു ‘സർവകലാശാലകളിൽ…

error: Content is protected !!